Tuyển dụng

Để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển hệ thống mở rộng thị trường cho năm 2018 Hoa Thiên Phú có nhu cầu tuyển dụng lớn về nhân viên kinh doanh: Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên tư vấn BĐS, Số lượng: 30, Địa điểm làm việc: Hà Nội
Đây là tin tuyển dụng Đây là tin tuyển dụngĐây là tin tuyển dụngĐây là tin tuyển dụngĐây là tin tuyển dụngĐây là tin tuyển dụng Đây là tin tuyển dụngĐây là tin tuyển dụngĐây là tin tuyển dụngĐây là tin tuyển dụngĐây là tin tuyển dụng Đây là tin tuyển dụngĐây là tin tuyển dụngĐây là tin tuyển d

ad

.