Tin công ty

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Hoa Thiên Phú luôn luôn chú trọng đến các công tác vì cộng đồng, đồng hành cùng nhiều tổ chức khác tham gia các hoạt động mang ý nghĩa lớn cho cộng đồng như chương trình vì người nghèo, vì trẻ em Việt Nam, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt,.... Với phương châm lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, toàn thể cán bộ nhân viên công ty cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, "KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỌ LẠI PHÍA SAU"...

Chúng tôi đi lên từ khó khăn, chính vì điều đó luôn thôi thúc chúng tôi nỗ lực phấn đấu trong công việc và phát triển sự nghiệp. Ngoài những hoạt động làm kinh tế, toàn thể lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ nhân viên còn tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng như chương trình vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bão lụt, bảo vệ trẻ em... 

Với phương châm "KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU", mỗi hoạt động từ thiện cũng chính là tôn chỉ mang lại niềm vui, tích cóp phước báu cho doanh nghiệp của chúng tôi. 

Trong chương trình "DOANH NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG VÌ TRẺ EM VIỆT NAM 2019" tổ chức ngày 29/3/2019 tại Phú Thọ, đại diện Công ty Ông Nghiêm Văn Vượng đã hưởng ứng nhiệt tình và đóng góp công sức vào hoạt động ý nghĩa này. 

 

Cũng trong chương trình, Ban lãnh đạo Công ty đã cũng cộng đồng Doanh Nhân trẻ Việt Nam dâng hương lên Vua Hùng tại Đền Hùng để tưởng nhớ Ngài - Người đã có công dựng nước và giữ nước Việt ta. 

 

 

 

 

Chia sẻ qua

Tin tức

Dự án